Wikia


40px-Wiki.png Deze pagina gebruikt inhoud van de Avatar Wiki. Het originele artikel kan gevonden worden op Watersturen. De lijst van auteurs kan gevonden worden op de geschiedenispagina. Net zoals op de Nickelodeon Wiki, is de tekst van de Avatar Wiki beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0.
300px-Waterbend 006

Watersturing is een van de vier elementaire Stuurkunsten, en is het hydrakinetische vermogen om water te controleren, evenals de vele vormen die het kan aannemen. De mensen van de Waterstam gebruiken deze soort sturing. Op zijn beurt zijn de Waterstammen weer onderverdeeld in de Zuidelijke Waterstam, de Noordelijke Waterstam, en de minder bekende Mistige Moeras Stam.

Water is het element van verandering. De maan is de bron van macht in watersturing, en de eerste waterbenders hebben het geleerd van de maan door observeren hoe de maan de getijden duwde en trok. De Waterstammen zijn de enige mensen die hun sturing niet van een dier hebben geleerd. De gevechts stijl van Watersturing is meestal vloeiend en gracieus; in overleg met hun omgeving. Waterstuurders handelen met de stroom van energie, zij laten hun verdediging hun aanval worden, hun tegenstanders' krachten tegen henzelf kerend.